HR SUPPORT

Kompleksowa obsługa HR polega na partnerstwie we wdrażaniu nowoczesnej kultury organizacyjnej. To nic innego jak wsparcie w zarządzaniu obszarem HR w takim zakresie jaki danej organizacji jest potrzebny. Wiele organizacji wdraża rozwiązania, które sprawdziły się
u innych nie dokonując analizy własnego stanu wyjściowego. 75% sukcesu w zarządzaniu obszarem HR oznacza odpowiedzenie na potrzeby ludzi związane z pracą czyli z TĄ pracą w TYM przedsiębiorstwie w TAKIEJ branży z TAKIMI doświadczeniami i stylem zarządzania. Rekomenduję autonomiczne projekty HR.

Rozwiązaniem jest stała współpraca:

Interim Manager HR lub HR Business Partner  w formule B2B – umowa abonamentowa.

W ramach współpracy:

  • Dostarczę rozwiązania podnoszących produktywność
  • Poprowadzę w kierunku zbudowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach.
  • Dostarczę modelu rekrutacji i on boardingu dostosowanego do specyfiki organizacji.
  • Przeanalizuję osiągnięcia na bazie których pracownicy będą ukierunkowani do dalszego rozwoju kompetencji
  • Przekażę wnioski do doskonalenia struktur i systemów w organizacji, które mają istotny wpływ na produktywność.

 

Pracuję metodą HPI  (Human Performance Improvment), która pozwala realizować udoskonalanie według zasady, że małe zmiany dają wielkie rezultaty. Przewagą tej metody nad innymi jest znalezienie tych miejsc w organizacji, wykorzystaniu tych samych  zasobów zamiast wielkich inwestycji. 

REKTUTACJA    ON-BOIRDING    OCENA PRACOWNICZA      ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI          SKUTECZNE SYSTEMY SZKOLENIOWE STANDARDY MENEDŻERSKIE  STANDARDY ZACHOWAŃ GWARANTUJĄCYCH WSPÓŁDZIAŁANIE      PRZYJAZNY PRACODAWCA